Historie CKV MIK

Op 8 juni 1955 besloten een paar fanatieke Amsterdamse korfballers hun eigen korfbalvereniging op te richten. Daar er nog geen eigen veld beschikbaar was, werd er in eerste instantie gespeeld op het terrein van een speeltuin. Het ging de Christelijke Korfbal vereniging MIK, overigens de enige christelijke korfbalvereniging in dit deel van Amsterdam, voor de wind. Het aantal leden groeide en ook sportief gezien waren de prestaties prima.

De vereniging verhuisde nog een aantal malen om tenslotte terecht te komen als onderhuurder bij de korfbalvereniging Rohda op het Sportpark Ookmeer.

Ondertussen was het aantal leden gegroeid tot 162 en speelde het eerste team in de hoofdklasse. In al die jaren had MIK echter nog steeds geen eigen veld gekregen en dus waren er geen kantine-inkomsten.

In 1980, op ons 25-jarig jubileum, waren wij als enige vereniging in Amsterdam, ondanks herhaalde toezeggingen van de gemeente, nog steeds zonder eigen veld. Na veel strijd met de gemeente kregen wij in 1984 toch eindelijk de definitieve toezegging voor een graffelveld en wel op het Sportpark Ookmeer. Alleen, op het veld stond noch een kantine, noch een kleedkamer. Bouwplannen werden ingediend en al snel werd er met bouwen begonnen. Bij de bouw is er ontzettend veel door de leden zelf gedaan, zodat we met recht trots kunnen zijn op de accommodatie die er nu staat. Op de gedenkwaardige dag 20 oktober 1984 werd uiteindelijk ons eigen “home” geopend.

Een jaar later werden we in de gelegenheid gesteld om de lichtmasten op ons veld te kopen. Daar we ook toen nog geen sponsor hadden, moest het geld hiervoor bij de leden vandaan komen, wat na verschillende acties ook lukte.

Net als bij andere sportverenigingen is ook bij MIK het aantal leden helaas gedaald. Wij hebben nu nog ongeveer 80 leden. Door het ouder worden van een groep zeer goede spelers is het prestatie niveau ook gedaald. Het eerste team speelt op het moment in de vierde klasse Afdeling.

De CKV MIK wil in deze situatie uiteraard verbetering brengen. Hiervoor is echter geld nodig. Op het ogenblik wordt bv het eerste team getraind door iemand vanuit de vereniging zonder de benodigde ervaring, terwijl wij graag een ervaren trainer van buiten de vereniging willen aantrekken. De kennis van deze trainer kan dan ook gebruikt worden om het trainings niveau van de andere teams op te krikken.

Om het ledental weer op peil te brengen verzorgt MIK elk jaar allerlei festiviteiten. Zo is er het jaarlijks terugkerende recreantentoernooi, de oliebollenactie en het jaarlijkse kamp. Verder worden er verschillende feesten georganiseerd zoals bingo, eindfeest en playback show en is er elke veertien dagen een klaverjasavond.